Zásady ochrany osobních údajů

1. Základní ustanovení

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

4. Doba uchovávání údajů

5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

6. Vaše práva

7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

8. Závěrečná ustanovení